13-10-2016 AKVARYUM

İlginç balıklar

İlginç balıklar

1.Trimmatom Nanus

En kücük balık Trimmatom nanus, Hint Okyanusu'nda yasayan bir gobidir. Tam büyüklüğe ulaştığında boyu yaklaşık 1 santimetredir.

 

2.Dört Gözlü Anablepler

Dört gözlü anableplerin gözleri ikiye bölünmüştür. Balık yüzeyin altında yüzdüğünde gözün üstü suyun üstünü, gözün altı suyun altını görür.

 

3.Karayutan

Karayutan kendi büyüklüğünün iki katını yutabilir. Ağızlarında, çenelerini çok açabilmeye olanak veren menteşe yapıları bulunur.

 

4.Uçan Balık

Uçan balık uçabilen bir balık olarak bilinmesine rağmen aslında süzülür. Bu balık, yan yüzgeçlerini kullanarak suyun yüzeyinden 3 metre yükselebilir.

 

5.Kedi Balığı

Yürüyen kedi balığı, oksijeni soluyabilen özel yapıları sayesinde suyun dışında 4 gün yaşayabilir ve yan yüzeylerindeki ayaksı yapılar sayesinde bir gölden başka bir göle sürünebilir.

 

6.

Engerek Balığı Büyük ve sivri ağzıyla, uzun sivri dişleriyle ve birinci dorsa yüzgecin ışınlarıyla kolayca diğer balıklardan ayrılabilen bu balık 30 santimetre uzunluğa kadar büyüyebiliyor.

 

7.AFANGUS (Aphanius fasciatus)​

Ege ve Akdeniz'in sahillerine akan içsularda yaşar. Çeşitli türleri ülkemizde yaygındır. Nehirlerin yavaş akıntılı veya durgun bölümlerinde yuvalanır. Boyları 5-6 santimetre olur. Acı ve tuzlu sulara da uyum gösterir. Kabuklular ve özellikle su yüzeyindeki sinek-böcek larvalarıyla beslenir. Bahar aylarında üremelerini yapıp yumurtalarını su bitkilerinin üzerine bırakır. Akvaryum balığı olarak da yetiştirilir.

 

8.AKYA (Lichia amia)​

Kuzu çıplak leka ve iskender balığı olarak da anılır. Genelde 50-100 santimetre en çok 180 santimetre ve 60 kilogram ağırlıkta olabilir. Yumuşakçalar kabuklular ve küçük balıklarla beslenerek dipte kıyılara yakın küçük sürüler halinde dolaşır. Canavar balıklardandır çevresindeki balıkları yok edercesine yer. Geçmişte çok avlanılması nedeniyle neslinin tükenme tehlikesi vardır. Korunması gerekir.

 

9.

Orta ve Doğu Anadolu'nun göl ve akarsularının çamurlu kumlu ve sazlı zeminlerinde yayılış gösterir. Zeminlerden emdiği çamurlardan küçük hayvanlar böcekler ve larvaları seçerek besinlenir. İsmi de ordan gelir. 6-7 santimetreye kadar büyüyebilir. Çok sığ suların yüksek ısısına dayanabilir. Mayıs-haziran arasında yapışkan yumurtalarını kıyıların kumluk ve çakıllarına bırakır. Doğa dengesini korur.

 

10.AY BALIĞI (Mola mola)​

Pervane balığı da denir. Okyanuslar ve Akdeniz'in açıklarında uzun göçler yapmadan bazen derinlerde bazen de su yüzeyinde yan yatarak dolaşır. İyi yüzemeyen hareketsiz bir balıktır. Deniz anaları ahtapot mürekkep balığı ve diğer balıklarla beslenir. 2.5-3 metre boydan 1500 kilogram ağırlığa erişip 20-25 yıl yaşayabilir. Bahardan yaz sonlarına kadar 300 milyona varan yumurta döker. Bu yumurtaların çoğu diğer balıklara yem olur. Eti lezzetsiz ve kötü kokulu olduğu için insan besini yönü ve ekonomik değeri yoktur.

 

11.AYNALI SAZAN (Cypnnus carpio)​

Pullu sazanın çıplak-çizgili ve aynalı sazan olarak adlandırılan yan türlerinin üretime en elverişli olanıdır. Kolay ürediği için çeşitli yörelerde ve özellikle baraj göllerinde üretimi yapılmaktadır. Yaşam öyküsü pullu sazan gibidir. Ekonomik değeri çok yüksektir. Çeşitli ülkelerde yılda 200000 ton sazan üretimi yapılmaktadır.

 

12.BAKALYARO (Merlangius merlangus)

Mezgit ve gelincikle aynı türdendir. Karadeniz'de yaygın Ege'de az bulunur. Genelde 15-20 en çok 45-50 santimetre boyunda olur. Sahillerin 3-4 metreye kadar derinliklerindeki sığların kumlu çakıllı ve yosunlu diplerinde fazla göçler yapmadan yaşar. Balık yumurtaları küçük balıklar ve karides gibi canlılarla beslenir. Üremelerini şubat-mayıs arasında sahillere yakın yerlerde yapar. Mezgitle eş beyaz ve lezzetli etiyle ekonomik değeri yüksektir.

 

13.BARBUNYA (Mullus barbatus)

Sıcak ve ılık denizlerin kumlu çamurlu sahillerinde 300 metreye varan derinliklerinde sürüler halinde yaşar. Ortalama 12-15 santimetreden en çok 40 santimetreye kadar büyür. Suyun ısı şartlarına göre derinlerden sahile mevsimsel göçler yapar. 10 yıl yaşayabilir. Nisan-haziran arası 15-100000 yumurta döker. Etinin lezzeti ve bol avanılmasıyla ekonomik değeri yüksektir.

 

14.BERBER BALIĞI ( Anthias anthias )

Hani ailesinden bir balıktır. Sıcak ve ılıman denizlerin kayalık çakıl ve bazen çamurlu bölgelerinde ve 50-300 metre derinliklerde yaşayan berber balığı 25 santimetre uzunluğa erişebilir. Az bulunduğu için fazla ekonomik değeri yoktur. Denizlere renk güzelliği verir. Üremeleri diğer hani cinsi balıklar gibidir.

 

15.BERLAM (Merluccius merluccius)

Ilık denizlerin orta sularında yaşar. Ege Marmara ve Akdeniz'de yaygın Karadeniz'de seyrek bulunur. Gündüzleri 80-300 metreye varan derin sularda gezinip geceleri avlanmak için kıyılara ve yüzeye yaklaşır. Kolyoz çaça hamsi ve benzeri küçük balıklarla beslenir. En çok 80-100 santimetre boy ve 10 kilogram ağırlığa erişebilir. Mayıstan ağustosa kadar sahillere yakın yerlerde üremelerini yapar. Etinin lezzet ve kalitesi mezgitle eştir. Taze olarak her mevsimde yendiği için ekonomik değeri yüksektir.

 

16.BODUR YAYIN (lctalurus melas)​

Güneydoğu'daki akarsu ve göllerin kumlu çamurlu zeminlerinde yaşayan 20-30 en çok 45 santimetre boy ve 100-500 gram ağırlıkta olabilen bir yayın türüdür. Oldukça obur bir bahktır. Omurgasızlar küçükbalıklar balık larvaları ve kurbağalar da dahil ne bulursa yer. Suların ısı şartlarına göre nisan-haziran arasında kumların içine yuva yapan dişi yumurtalarını dökerek bunların oluşmasını bekler. Kılçıksız eti çok lezzetlidir. Ancak ekonomik değeri bölgeseldir.

 

17.BÜYÜKBAŞ KAYABALIĞI (Gobius (Ponücola) kessleri)

Trakya ve Karadeniz Kıyılarına akan nehirlerde yaygındır. Boyları 12-18 en çok 22 santimetre olur. Acı suların taşlık veya sert kumlu zeminlerinde dolaşıp nehirlerin içlerine girer. Yuva edindiği bölgeye çok bağlıdır buraya zorla gelen balıklara saldırgan olur. Küçük kabuklular balıklar ve yumuşakçalarla beslenir. Nisan-mayıs arası dişiler yumurtalarını ince ipliklerle kumsallara yapıştırır.Erkekler de gözcülük eder. Eti lezzetli ve sağlığa yararlıdır. Ekonomik değeri bölgeseldir.

 

18.CAMGÖZ KÖPEKBALIĞI (Galeorhinusgaleus)

Sıcak ve ılık denizlerin 100 metrenin altındaki serin sularında tek başına yaşayan boylan 4-5 metreden 10-15 metreye ulaşan omurgasızlar (mürekkep balığı ahtapot medusalar) ve sürü halindeki küçük balıklan yiyerek beslenen bir köpek balığı türüdür. Sıcak yaz günlerinde ağır hareketlerle su yüzeyinde yüzer. Rahatsız edilmezse saldırgan değildir. Açık denizlerde erkek tarafindan döllenen dişiler 8-14 arası canlı yavru doğurur. Başka ülkelerde yenilmesine rağmen yakalananlar ülkemizde balık unu üretiminde kullanılır.

 

19.ÇAÇA (Sprattus sprattus)​

Sardalya-tirsi ailesindendir. Boyu 6-8 santimetre Karadeniz'in batısında 13-15 santimetre olanlarına da rastlanır. Besinleri planktonlar ve balık yavrularıdır. Sürüler halinde yaşar. Mayıs-haziran arasında üreme yapar. Eti fazla lezzetli değildir. Bu nedenle özel avcılığı yapılmaz. Buna karşın denizlerde ekonomik değeri çok yüksek olan uskumru palamut torik gibi bahklar için yem değeri vardır. Kuzey Avrupa Ülkelerinde konservesi çeşitli isimlerle pazarlanır.

 

20.ÇAMUKA (Atherina hepsetus)

Gümüş türündendir. Fazla derin olmayan sahillerin sıcak ve ılıman sulannda kumlu veya çakıllı bölgelerde sürüler halinde ve balık yavruları kabuklular ve yumuşakçalarla beslenerek yaşar. Suyun tuzluluk oranı ve oksijen değerine uyum gösterir. Bu nedenle göllerde bile yaşayabilir. Boyu 10-12 en çok 16-18 santimetre olabilir. Suların bölgesel sıcaklığına göre nisan-eylül arasında ürer. Beyaz ve çok lezzetli etiyle ekonomik değeri yüksektir.

 

21.ÇAPAK BALIĞI (Abramis brama)

Marmara ve Karadeniz'in akarsu ve göllerinde bazı türleri de Ankara ve Kırşehir'de yaşar. Boyları ortalama 30-40 santimetreden 70 santimetre ve 3 kilogramdan 6 kilograma ulaşabilir. Kurtlar böcekler ve yosunlarla beslenir. 10 yıl yaşayabilir. mayıs-haziran arası yaklaşık 100000 yumurta ile üreme yapar. 1 kilogramın üstündekilerin eti lezzetlidir; küçükleri ise yem veya av bahğı olarak değerlidir.

 

22.ÇİPURA (Spanıs aurata)

Ege ve Akdeniz'in bu namlı balığı Marmara'da seyrek bulunur. Ortalama 25-35 santimetre boy ve 0.5-3 kilogram ağırlıkta en çok 60 santimetre ve 6 kilogramda olabilir. Etçil bir balıktır. Kuvvetli çenesiyle küçük kabukluları balıkları ve diğer hayvanları kolayca yer. Yaz devresinde sığlarda kış aylarında da 35-40 metre derinliklerde yaşar. İki yaşırı üstündekiler daha da derinlere iner. Üremeleri ekim-aralık aylarında olur; 100-150000 yumurta doker. Eti çok lezzetlidir. Ayrıca üretim kültürüne uygunluğu nedeniyle ekonomik değeri çok yüksektir.​

 

 

 

 
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER AKVARYUM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Anketimize Katılın

En sevdiğiniz köpek cinsi hangisidir?

Amerikan Bulldog
Pitbull Terrier
Beauceron
Billy
Boxer
Brezilya Mastiff
Mudi
Mastiff
Kangal
Golden